เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 [ 11 มี.ค. 2567 ]17
2 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2566 [ 11 มี.ค. 2567 ]14
3 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันคำนวนเป็นเงินได้ [ 9 ม.ค. 2567 ]11
4 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]12
5 รายงานการวิเคระห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]29
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน [ 21 มิ.ย. 2566 ]33
7 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 21 มิ.ย. 2566 ]28
8 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]34
9 รายงานสิติการรับเรื่องร้องเรียน ปรจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]84
10 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินการ การปฏิบัติหน้าทีี่ในด้านการป้องกันทุจริตในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]84