เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร์
 
รายงานประเมินความพึงพอใจ งานทะเบียนราษฎร์
เอกสารแนะนำ งานทะเบียนราษฎร์
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ