เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการวันเทศบาล


#วันสำคัญของเราชาวท้องถิ่น🏫 🤗พนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมกิจกรรมโครงการวันเทศบาล ช่วงเช้ากิจกรรม Bigcleaning Day โดยทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ หลังเสร็จกิจกรรมนายบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรี ประธานจุดธูปเทียน พระสงฆ์สวดพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลต่อองค์กรและพนักงานทุกคนหลังจากนั้นร่วมถวายเพลพระสงฆ์ 5 รูป เสร็จพิธีฯ🙏🏻🙏🏻🙏🏻 😀วันเทศบาล 2️⃣4️⃣ เมษายน #วันเทศบาล ตรงกับวันที่ 2️⃣4️⃣ เมษายนของทุกปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดวันเทศบาล เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล❤️❤️
2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29