เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2020 Nov 11

  คณะผู้บริหารออกเยี่ยมจุดตรวจ #โควิด19
  จดหมายข่าวจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2563-2564
  ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก