เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2020 Nov 11

  🔸นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ตร...
  ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่...
 
 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
น้อยมาก
น้อย
พอใช้
ดี
ดีมาก