เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน [ 21 ก.ค. 2564 ]27
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2564 ]23
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]22
4 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 23 ก.พ. 2564 ]21
5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 มิ.ย. 2563 ]24
6 รายงานผลการแสดงการดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) [ 16 เม.ย. 2563 ]23
7 รายงานผลการแสดงการดำเนินการรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) [ 16 เม.ย. 2563 ]21
8 ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 30 มี.ค. 2563 ]21
9 กำจัดโคโรน่า-19 [ 28 ก.พ. 2563 ]24
10 อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. [ 8 มี.ค. 2562 ]25
11 ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านเดื่อ [ 7 ก.พ. 2562 ]24
12 ประกาศแต่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านเดื่อ [ 7 ก.พ. 2562 ]21
13 โครงสร้างศูนย์ช่วยเหลือประชาชน [ 7 ก.พ. 2562 ]26
14 การมอบหมายอำนาจการตัดสินใจเพื่อความรวดเร็วในการบริการประชาชน [ 3 ก.พ. 2562 ]21
15 ขายแบบการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 3 ก.ย. 2561 ]26
16 ประชุมเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการสร้างฌาปนสถาน วัดมุจรินทร์ บ้านหนองแต้ [ 25 มิ.ย. 2561 ]29
17 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 มี.ค. 2561 ]8
18 การลงทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 2560 [ 22 ธ.ค. 2560 ]23
19 การลงทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 2560 เพิ่มเติมครับ [ 22 ธ.ค. 2560 ]23
20 รับโอนพนักงานเทศบาล [ 17 พ.ย. 2560 ]20
 
หน้า 1|2|3