เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


#สืบสานพระเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ


#สืบสานพระเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ  วันนี้..เวลา 10:00 น. 💦☔️🌤🌳 ท่านณัฐวุฒิ ถุนนอก นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานพระเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระธาตุโบราณ ประจำปี 2562 ซึ่งพระครูโพธิธรรมประยุต ประธานฝ่ายสงฆ์  ณ โบราณสถานพระธาตุบ้านจมื่น อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  โดยท่านบรรยง ศิลรักษา นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานการจัดงานฯ พร้อมคณะร่วมต้อนรับประธาน ดังนี้ นายจำนงค์ มณีจันทร์ รองนายกเทศมนตรี นายรัฐพล นิลจะหมื่น รองนายกเทศมนตรี นายเฉลิมศิลป์ เทพจันทรา ปลัดเทศบาล นายอุไร คงโพธิ์น้อย ประธานสภา คำเพียร คงม่วงหมู่ กำนันตำบลบ้านเดื่อ  ผู้ใหญบ้านทุกหมู่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจมื่น ผู้อำนวยการบ้านหนองบัว ผู้อำนวยการบ้านหนองแต้ และพี่น้องประชาชน
2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29