เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
 


วันวิสาขบูชา


#วันวิสาขบูชา Ep:1 ทำบุญตักบาตร นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พร้อมคณะส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ พนักงานเทศบาล พุทธศาสนิกชน ประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดโพธิ์ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29