เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


งานป้องกันฯเทศบาลตำบลบ้านเดื่อเข้าร่วมฝึกทบทวน อปพร.ประจำปี60


วันที่ 20 สิงหาคม 2560  งานป้องกันฯเทศบาลตำบลบ้านเดื่อเข้าร่วมฝึกทบทวน อปพร.ประจำปี60 โครงการโดย อบต.หนองข่า พนักงานดับเพลิง/ช่วยเหลือชีวิตคน พร้อมรถน้ำเอนกประจำเข้าร่วมฝึกทบทวน อปพร.ในครั้งนี้ ตั้งแต่เวลา.11.00น. ถึง.18.40น.
2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29