เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


โครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ


นายกฯ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับการจ้างลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย  ห้องน้ำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ได้ดำเนินการจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดดวงพรก่อสร้าง  ตามโครงการก่อสร้างห้องน้ำเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  ชัยภูมิ    ควบคุมงานก่อสร้างโดยนายช่างโยธาชำนาญการ
2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29