เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


พิธีมอบดอกไม้จันทน์ จิตอาสา


เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์
โดยจิตอาสา ตำบลบ้านเดื่อร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ 7999  ดอก  
และส่งมอบให้อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ  เพื่อดำเนินการต่อไป
 
 
2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29