เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือผู้ประสบภัย


ส่วนงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฝนตกหนักลมกระโชกแรงทำให้ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับบ้านราษฎร ม.19 บ้านหนองบัวใหญ่
2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29