เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


จัดเจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าเชื้อโรค


กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จัดเจ้าหน้าที่ฉีดยาฆ่าเชื้อโรค และทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ เพื่อให้เด็กๆ ครูผู้สอน ใช้สถานที่ที่มีสุขลักษณะที่ดีเหมาะแก่การเรียนรู้
2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29