เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
 


เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2560


เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ  ประจำเดือนตุลาคม 2560  

วันที่ 10 ตุลาคม 2560  กองสวัสดิการฯ  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  ออกหน่วยจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ  ทั้งสิ้น 21 หมู่บ้าน  

 

ภาพโดย  :  นักบริหารงานสวัสดิการและสัง

2022-06-14
2022-05-18
2022-05-15
2022-05-12
2022-04-12
2022-01-25
2021-12-30
2021-12-15
2021-11-29
2021-11-29