เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2020 Nov 11

สำนักงานเทศบาล


เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ถนนเกษตรสมบูณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์ / โทรสาร 044-869096
E- mail: admin@tambonbandua.go.th

Fan Page : เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ

fackbook : กองช่าง ทต.บ้านเดื่อ ชัยภูมิ