เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2020 Nov 11

สมาชิกสภา เทศบาล


-ว่าง-
ประธานสภาเทศบาล

-ว่าง-
รองประธานสภาเทศบาล-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
-ว่าง-   
-ว่าง-
-ว่าง-
-ว่าง-   
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2