เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
กองการเกษตร

 
(ว่าง)
นักบริหารงานการเกษตร

088-0062859
นายเกียรติยศ จันทราภรณ์
นักวิชาการเกษตร ระดับปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

   


นายสุดใจ  พุทธา


 คนงานเกษตร (ผู้มีทักษะ)