เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
Updated 2020 Nov 11

กองการเกษตร

 
นายลิขิต  ประภาหาร
นักบริหารงานการเกษตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ

   


นายสุดใจ  พุทธา


 คนงานเกษตร (ผู้มีทักษะ)