เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [ 30 พ.ย. 2564 ]50
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 24 ส.ค. 2564 ]50
3 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ [ 18 ม.ค. 2564 ]56
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัย 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 [ 3 ก.พ. 2562 ]58
5 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัย 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 3 ม.ค. 2562 ]51
6 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัย 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 3 ม.ค. 2562 ]54
7 บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ สมัย 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 [ 3 ม.ค. 2562 ]50