เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขันตอนการขออนุญาตขุดดินถมดิน [ 15 พ.ค. 2566 ]5
2 คู่มือร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 พ.ค. 2566 ]3
3 การรับชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน [ 14 ก.พ. 2566 ]7
4 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 29 พ.ค. 2563 ]74
5 ยิกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและนำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 29 พ.ค. 2563 ]60
6 ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 10 ต.ค. 2560 ]59
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 9 ต.ค. 2560 ]73
8 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ [ 12 พ.ย. 2559 ]56
9 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 เม.ย. 2559 ]59