เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1-2 ) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]4
2 การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 10 มี.ค. 2565 ]26
3 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]18
4 แต่งตั้งคณะ ทำงานปฎิบัติงานอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตามโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วย โควิด-19 เดี๋ยวแยกกับตัวจากชุมชนตำบลบ้านเดื่อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเดื่อ หมู่ 1 ตำบลบ้านเดื่ออำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 21 ก.พ. 2565 ]26
5 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 11 [ 15 ก.พ. 2565 ]27
6 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]44
7 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 [ 13 ม.ค. 2565 ]24
8 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ [ 6 ม.ค. 2565 ]41
9 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2)ประจำปีพ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 [ 6 ม.ค. 2565 ]43
10 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256 [ 6 ม.ค. 2565 ]24
11 การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 6 ม.ค. 2565 ]24
12 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2565 ครั้งที่ 22 [ 24 ธ.ค. 2564 ]42
13 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ธ.ค. 2564 ]25
14 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 ถึง 2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 10 [ 22 ธ.ค. 2564 ]26
15 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ประจำปี 2565 [ 14 ธ.ค. 2564 ]41
16 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษี พ.ศ. 2563 ประจำปี 2565 [ 14 ธ.ค. 2564 ]24
17 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. 2565 ครั้งที่ 20 [ 7 ธ.ค. 2564 ]43
18 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 [ 3 ธ.ค. 2564 ]24
19 ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]43
20 ใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5