เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 11 พ.ย. 2564 ]7
2 การรับโอนย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 ต.ค. 2564 ]119
3 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ก.ย. 2564 ]14
4 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 13 [ 13 ก.ย. 2564 ]14
5 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 12 [ 23 ส.ค. 2564 ]13
6 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]14
7 ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี 2561 ถึง 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 8 ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 11 ส.ค. 2564 ]14
8 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ส.ค. 2564 ]14
9 การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล [ 7 ก.ค. 2564 ]25
10 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการการแบ่งส่วนราชการภายในการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายในส่วนราชการ [ 7 ก.ค. 2564 ]26
11 ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 1 ก.ค. 2564 ]27
12 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 30 มิ.ย. 2564 ]25
13 การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการส่วนท้องถิ่นราชการประเภทอื่น [ 30 มิ.ย. 2564 ]24
14 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]24
15 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2564 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]26
16 เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]25
17 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน [ 1 ก.พ. 2564 ]30
18 โอนเงินประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]30
19 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ม.ค. 2564 ]31
20 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]31
 
หน้า 1|2|3|4