เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
ประกาศเทศบาล
ข้อมูลทั้งหมด 113 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัน ( No Girt Policy ) [ 24 เม.ย. 2566 ]2
2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (No Girt Policy) [ 24 เม.ย. 2566 ]2
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ราคาประเมินที่ดินและสิ่งก่อส้ราง ประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]5
4 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 4 ) [ 1 ก.พ. 2566 ]8
5 แบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) [ 30 ม.ค. 2566 ]15
6 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]9
7 โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]10
8 การเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]8
9 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ม.ค. 2566 ]8
10 ให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 4 ม.ค. 2566 ]11
11 ให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ [ 4 ม.ค. 2566 ]9
12 ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565 )เพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) [ 7 ก.ย. 2565 ]30
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]29
14 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]29
15 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 1-2 ) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]52
16 ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูของเทศบาล(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]51
17 ฐานในการคำนวณและร้อยละของฐานในการคำนวณเรื่องเงินเดือนพนักงานครูของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ(ครั้งที่ 1) ประจำปีพ.ศ. 2565 [ 2 พ.ค. 2565 ]27
18 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7 / 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]55
19 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]26
20 การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 10 มี.ค. 2565 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6