เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
หนังสือราชการ/กองช่าง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้างพ.ศ. 2564 [ 22 ก.พ. 2564 ]49
2 แนวทางปฎิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน กรณีโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานและโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของกรมพัฒนาที่ดิน [ 9 ก.พ. 2564 ]47
3 เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า k [ 1 ก.พ. 2564 ]50
4 ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและช่างผู้ควบคุมงาน [ 27 ม.ค. 2564 ]48
5 ข้อสั่งการในการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (VCS) ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 25 ม.ค. 2564 ]50
6 แจ้งหลักแนวทางการติดตั้งป้ายบอกชื่อผ่านแยกในทางหลวง [ 25 ม.ค. 2564 ]49
7 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระวังแนวเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์ [ 25 ม.ค. 2564 ]44
8 การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน [ 19 ม.ค. 2564 ]52
9 -ช่าง- บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง [ 14 ม.ค. 2564 ]51