เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
หนังสือราชการ/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเตรียมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาไฟป่า รบกวนและฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 ปี 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]53
2 แนวทางการใช้จ่ายเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน [ 17 ก.พ. 2564 ]53
3 การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นจังหวัดชัยภูมิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]49
4 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย Line official account “ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784 [ 9 ก.พ. 2564 ]47
5 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเกษตรสมบูรณ์ฯ [ 9 ก.พ. 2564 ]47
6 กรมอุตุนิยมวิทยาวิทยาไม่ได้คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า [ 20 ม.ค. 2564 ]48
7 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน [ 18 ม.ค. 2564 ]51
8 การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 ม.ค. 2564 ]48