เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุทจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]5
2 รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]3
3 รายงานสิติการรับเรื่องร้องเรียน ปรจำปี 2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]53
4 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินการ การปฏิบัติหน้าทีี่ในด้านการป้องกันทุจริตในหน่วยงาน ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 27 เม.ย. 2565 ]49
5 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]54
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 20 เม.ย. 2565 ]58