เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ