เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ