เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี แะงบการเงิน

    รายละเอียดข่าว

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี แะงบการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561


    เอกสารประกอบ รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี แะงบการเงิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ