เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

หนังสือราชการ/กองสวัสดิการสังคม


-สวัสดิการ- การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน(เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

-สวัสดิการ- การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน(เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ