เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 

 

 

หนังสือราชการ/กองสวัสดิการสังคม


แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนประสานงานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลพ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาหมู่บ้าน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนประสานงานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบลพ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาหมู่บ้าน
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ