เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
สรุปผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงิน


งบแสดงฐานะการเงิน

    รายละเอียดข่าว

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

    เอกสารประกอบ งบแสดงฐานะการเงิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ก.พ. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ