เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
จดหมายข่าว
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]101
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]106
3 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายใหม่ [ 22 ธ.ค. 2564 ]171
4 หนังสือกรมฯอัตราป้ายใหม่ (1) [ 22 ธ.ค. 2564 ]102
5 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]95
6 จดหมายข่าวจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]98