เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 [ 6 พ.ค. 2565 ]7
2 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]8
3 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 21 มี.ค. 2565 ]7
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 15 มี.ค. 2565 ]26
5 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนมกราคม 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]7
6 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 21 ม.ค. 2565 ]8
7 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 17 ธ.ค. 2564 ]10
8 รายางนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม 2564 [ 18 พ.ย. 2564 ]9
9 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมประจำปี 2564 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]89
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [ 28 ม.ค. 2564 ]120
11 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี แะงบการเงิน [ 20 มิ.ย. 2562 ]98