เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
หนังสือราชการ/สำนักปลัด
ข้อมูลทั้งหมด 802 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 803 ขอความอนุเคราะห์พาหนะเดินทางร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข โครงการอำเภอ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน [ 10 มี.ค. 2566 ]50
2 802 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของส่วนราชการ [ 10 มี.ค. 2566 ]38
3 801 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และปิดประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.บ้านบัว [ 10 มี.ค. 2566 ]47
4 794 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [ 9 มี.ค. 2566 ]41
5 789 ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 มี.ค. 2566 ]39
6 795 แนวทางการพัฒนาบริการสาธารณะของ อปท. สู่ E-Service [ 9 มี.ค. 2566 ]42
7 796 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีของ อปท. [ 9 มี.ค. 2566 ]43
8 799 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน [ 9 มี.ค. 2566 ]39
9 797 ขอเชิญเปิดอบรมโครงการพระราชดำริ [ 9 มี.ค. 2566 ]41
10 787 ขอความอนุเคราะห์ให้้สถานที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 8 มี.ค. 2566 ]45
11 788 ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท. [ 8 มี.ค. 2566 ]41
12 778 การดำเนินการสำรวจข้อมูลขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำ [ 7 มี.ค. 2566 ]49
13 777 ชี้แจงและกำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการขอบัญชีตำแหน่งสายงานผู้บริหารของ อบต. [ 7 มี.ค. 2566 ]46
14 776 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขต หรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 มี.ค. 2566 ]126
15 775 ซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนรับรองการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษรถโทษปล่อยตัว [ 7 มี.ค. 2566 ]56
16 774 ส่งตัวเจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติงานต้นสังกัด [ 7 มี.ค. 2566 ]46
17 780 พนักงานเทศบาลขอโอน(ย้าย) [ 7 มี.ค. 2566 ]45
18 703 เปลี่ยนแปลงแผนการมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]44
19 702 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]47
20 701 การศึกษาและสืบสานการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ [ 1 มี.ค. 2566 ]44
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41