เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.tambonbandua.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำร้องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ(ออนไลน์) [ 18 มี.ค. 2567 ]15
2 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์(ออนไลน์) [ 18 มี.ค. 2567 ]16
3 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]18
4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ [ 20 ก.พ. 2567 ]20
5 โครงการตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-REY [ 6 ก.พ. 2567 ]21
6 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัน ( No Girt Policy ) [ 2 ม.ค. 2567 ]15
7 แบบสำรวจความคิดเห็นในการเปิดให้บริการ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 27 ธ.ค. 2566 ]29
8 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ [ 18 ธ.ค. 2566 ]42
9 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 25 ต.ค. 2566 ]14
10 การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [ 25 ต.ค. 2566 ]16
11 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านเดื่อว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ [ 23 มิ.ย. 2566 ]145
12 การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด (มหาอิฐคัพ 2566) [ 14 มิ.ย. 2566 ]62
13 ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]155
14 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ราคาประเมินที่ดินและสิ่งก่อส้ราง ประจำปี 2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]126
15 การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]102
16 การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 ก.พ. 2566 ]91
17 แบบบัญชีที่ดินแบบบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3)และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.3) [ 31 ม.ค. 2566 ]81
18 มติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ 2565 [ 2 ม.ค. 2566 ]46
19 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา และประกาศเรียกประชุมสภา2564 [ 23 ส.ค. 2565 ]40
20 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของงานทะเบียนราษฎร์ [ 11 พ.ค. 2565 ]159
 
หน้า 1|2|3|4